Category Archives: kadry i płace

VSM mapowanie strumienia

Każdy produkt czy usługa powinien być ulepszany w celu dostarczeniu klientom jak najlepszej jego wersji. Służy temu VSM mapowanie strumienia wartości. Wymaga to stworzenia mapy produktu, czyli scharakteryzowania jego mocnych i słabych stron, na które wskazują zarówno klienci jak i zaangażowani w projekt pracownicy. Kiedy powstaje już obraz często daleki od ideału, szuka się rozwiązań jak można go ulepszyć aby zniwelować w jak największym stopniu jego słabe strony, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów. Nie ma bowiem w działaniu przedsiębiorstwa nic gorszego niż marnotrawstwo, które nawet rentowny interes może znacząco spowolnić. Tworzy się więc kolejną mapę produktu który chce się osiągnąć w procesie przekształcania poprzedniego. Jest to nieustający proces bowiem finalny produkt czy usługę można nadal ulepszać i znajdować nowe poziomy jego eksploatacji. Mapowanie strumienia wartości obejmuje każdy etap tworzenia danego produktu, nie pomijając nawet drobnych szczegółów. Efektywności metody pomaga analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, która towarzyszy od samego początku jego kreowania. Doskonałość jest tutaj czymś albo osiąganym na krótką metę albo niemożliwym, ulepszanie bowiem w oparciu o preferencje klientów trwa nieprzerwanie.

stopa zwrotu IRR

Zakładając firmę trzeba ustalić jaki zysk chce się osiągnąć w pierwszym roku. Po tym czasie można sprawdzić, czy założenia udało się osiągnąć, a służy temu wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Obliczenie jej wartości pokazuje czy jest ona wyższa, czy niższa od stopy granicznej. Jeśli jest wyższa znaczy to ni mniej ni więcej, że udało się osiągnąć zysk. W początkowej fazie prowadzenia działalności trudno jest wypracować zysk, gdyż na początku generuje się same koszty, a zyski odsunięte są w czasie. Bilans w pierwszym okresie powinien wyjść przynajmniej na zero, co oznaczać będzie, że nie wygenerowaliśmy ani zysków ani strat. Jeśli bilans jest ujemny robi się nieco nerwowo, zwłaszcza jeśli ma się już rozpoczęte kolejne projekty. Dlatego ważne jest monitorowanie na bieżąco stanu swoich finansów, co umożliwiają wzory ekonomiczne, pokazujące czy przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie. Rentowność jest kluczem do osiągania coraz większych zysków. Nawet jeśli nie są one z początku zbyt duże, daje pewność, że idzie się we właściwym kierunku. Swoje metody można lekko zmodyfikować, aby móc osiągać satysfakcjonujące rezultaty. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR zobrazuje, czy działania firmy są rentowne.