Biuro rachunkowe Chorzów – usługi faktoringowe

Jeśli swoje produkty chce się sprzedawać poza granicami kraju, trzeba zawierać międzynarodowe umowy handlowe. Problem pojawia się gdy nie znamy potencjalnego kontrahenta i nic o nim nie słyszeliśmy. W tej sytuacji nie możemy być pewni jego wypłacalności. Usługi bankowe oferują usługi faktoringowe, będące możliwością pozbycia się trosk o niespłacone zobowiązania. Biuro rachunkowe Chorzów zajmuje się rozliczaniem umów między klientem i bankiem. Faktoring pełny obejmuje wykupienie przez bank należności kontrahenta i przekazanie na rachunek klienta 90% środków. Pozostałe 10% wpłacone zostaje, kiedy kontrahent ureguluje płatność. Taka usługa pozwala na zabezpieczenie transakcji międzynarodowej i zapewnienie ciągłości i płynności finansowej firmy w sytuacji zawarcia transakcji obarczonej ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Zaletą jest otrzymanie środków jeszcze zanim minie ostateczny termin na zapłatę przez kontrahenta. W ten sposób przedsiębiorca nie musi cały czas śledzić wszystkich terminów płatności i na własną rękę upominać się o długi. Biuro rachunkowe rozliczające faktoring pełny środki otrzymane od banku wlicza do przychodu, natomiast w koszty zalicza opłatę naliczoną przez bank za wykonanie usługi.