Analiza SWOT – czyli mocne i słabe strony firmy

Analiza SWOT – czyli mocne i słabe strony firmy

Firmy z klasą i renomą tworzą ludzie z wyobraźnią i pasją. To ludzie, który trzeźwym okiem patrzą na rzeczywistość. Analizują ją, rozkładają na czynniki, z których są w stanie przewidzieć dalszy rozwój. Tacy ludzie w pewności są świadomi tego, w czym ich firma góruje nad innymi i w nad czym muszą popracować. Świetną drogą do uświadomienia sobie takich oczywistości jest stworzenie analizy SWOT. Jest to dogłębna analiza mocnych i słabych stron firmy na każdej płaszczyźnie działalności a także zagrożeń i szans. Dzięki temu pracownicy i zarządzający wiedzą co jeszcze mogą zrobić dla siebie i firmy by pomnażać zyski i minimalizować straty. Taka analiza jest integralną częścią każdego biznes planu. Podstawowym celem analizy SWOT jest przedstawienie perspektywy w skali mikro i makro. Skala mikro tyczy się konkretnego produktu czy usługi, skala makro pozycji firmy na rynku względem konkurencji. Analiza SWOT pomaga określić atuty i bariery, realne zagrożenia, które może firma napotkać oraz szanse, które może w korzystny dla siebie sposób wykorzystać. Ta wiedza pomocna jest w stworzeniu skutecznej strategii działania, obejmującą finanse i marketing. Będąc czujnym obserwatorem i posiadając ekonomiczne wyczucie taką analizę w wersji roboczej można stworzyć samemu. Dla pewności warto skonsultować się z profesjonalistą, który rozwieje wszelkie wątpliwości.