Monthly Archives: Październik 2016

Jak pozyskać klientów?

Jak pozyskać klientów?

Zaskarbienie sobie klienta w dzisiejszych czasach to naprawdę nie lada wyzwanie dla właściciela działalności. Ma to miejsce przede wszystkim dlatego, że konkurencja dziś jest przeogromna. I to dosłownie w każdej dziedzinie. Dlatego też, klienci mają prawo wyboru. A mają w czym wybierać. Co oczywiste, decydują się na korzystanie z usług, które odpowiadają im najbardziej, a co często za tym idzie, są najkorzystniejsze pod względem finansowym. Dziś bowiem niemal każdy człowiek oszczędza. Odpowiedź zatem jest prosta: o klienta należy zabiegać. A jak to robić, to zadanie dla usługodawcy. Jeśli prowadzimy swój biznes, musimy dokładać wszelkich możliwych starań do tego, aby klienci byli z nas zadowoleni i chcieli do nas powracać. Możemy to robić na różne sposoby. Inwencja twórcza zależy tylko i wyłącznie od nas. Możemy stworzyć naszą własną, małą kampanię reklamową. Zorganizować ulotki, plakaty. Tym, co zawsze przyciąga zainteresowanie, są promocje. Warto organizować takowe co jakiś czas. Mogą one przybierać różną formę. Można obniżyć ceny, można zaoferować gratisowe produkty. Inną formą może być wprowadzenie chociażby kart stałego klienta, wiążących się z zniżkami. Można zorganizować także karty rabatowe i wiele, wiele innych inicjatyw, aby pozyskać klienta na dłużej, niż tylko jedną wizytę.

Ochrona pracy młodocianych

Ochrona pracy młodocianych

Ochrona pracy w znaczeniu prawnym jest to ogół norm prawnych ustanowionych w celu zabezpieczenia pracownika przed utrata życia w związku z pracą oraz wyłączenia bądź zmniejszenia niekorzystnego wpływu pracy na jego zdrowie. Oprócz ogólnego obowiązku ochrony zdrowia, a nawet życia pracowników kodeks pracy ustanawia szereg szczegółowych obowiązków z tego zakresu. Znaczna ich część dotyczy miejsca i warunków wykonywania pracy, a w szczególności obiektów budowlanych, i znajdujących się w nich pomieszczeń, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zasad wykorzystywania substancji chemicznych oraz procesów pracy szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Młodociany pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej, która uwzględnia jego wiek, a przede wszystkim chroni jego zdrowie. Zatrudnienie młodocianego może nastąpić tylko w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania prac lekkich. Zakład pracy jest zobowiązany zapewnić młodocianemu pracownikowi opiekę i pomoc niezbędną do ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Ponadto, czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, a młodocianego w wieku powyżej 16 roku życia do 8 godzin na dobę. Zatrudnianie młodych ludzi zabronione jest jednak w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej.

Firmy działające poprzez Internet

Firmy działające poprzez Internet

Firmy działające na rynku internetowym to spora grupa różnych firm. Są wśród nich firmy nowe, jak również działające znacznie dłużej. Od kilku lat Internet jest dobrym momentem wejścia na rynek dla osób które rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą. Zaleta jest ogromna ilość klientów nie tylko z danego regionu, ale i Polski czy nawet świata. Każdego dnia na strony internetowe wchodzi tysiące ludzi w poszukiwaniu różnych informacji. Dlatego każdy rodzaj firmy tutaj się może odnaleźć ponieważ czasami wystarczy skromna reklama swoich produktów czy usług. Dodatkowo Internet oferuje różne ciekawe platformy na których można wystawiać swoje towary oraz oferować usługi. Dzięki temu o wiele szybciej i łatwiej można pozyskać klientów. Internet jest o tyle ciekawe że można w nim opisać dosłownie wszystko, pokazać zdjęcia jak również zachęcić poprzez słowa czy nawet media. Wiele firm przenosi swoje działalności do Internetu ale oferuje również w postaci tradycyjnej. Coraz więcej firm decyduje się również na własne strony internetowe oraz blogi firmowe dzięki którym można przekazać wszelkie aktualności firmowe. Poza tym jeśli firma przechodzi zmiany, potrzebuje pracowników czy szuka kontrahentów to Internet jest doskonałym do tego miejscem ponieważ o wiele szybciej taka wiadomość się roznosi.

Płaca nominalna i realna

Płaca nominalna i realna

Kształtowanie płac w przedsiębiorstwie należy do najważniejszych, a zarazem niełatwych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Wynika to przede wszystkim z funkcji pełnionych przez wynagrodzenia. Jako wynagrodzenie uznaje się ogół wydatków pieniężnych oraz świadczeń w naturze, wypłacanych pracownikowi z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, obliczanych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń. Płaca jest specyficzną formą dochodu z pracy osób wykonujących pracę podporządkowane na podstawie umowy o pracę, powołania, a także nominacji. Płaca nominalna jest to suma pieniężnego wynagrodzenia pracownikowi najemnemu, wypłacana przez pracodawcę cyklicznie (zazwyczaj raz w miesiącu), czyli ilość pieniędzy, jaką pracownik odbiera przy kasie w dniu wypłaty. Wzrost płacy nominalnej powinien wynikać także ze wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji. Zmiany w wysokości płacy nominalnej szybko i silnie są odczuwane przez pracowników i działają, jako bezpośredni motyw zainteresowania pracą zarobkową. Płaca realna natomiast jest to ilość produktów, którą można kupić za pieniądze stanowiące pensję. Jest to więc siła nabywcza płacy nominalnej. Jej poziom zależy przede wszystkim od wysokości płacy nominalnej i wysokości kosztów utrzymania. Wzrost płacy realnej następuje wraz ze wzrostem płacy nominalnej wtedy, gdy tempo wzrostu cen towarów i usług jest wolniejsze od tempa wzrostu płacy nominalnej.