Monthly Archives: Czerwiec 2016

Działania marketingowe firmy

Działania marketingowe firmy

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z wagi podejmowanych działań marketingowych. Dobrze przygotowane strategie w tym zakresie decydują często o być czy nie być danej firmy. Działania takie powinny być planowane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. By były efektywne, muszą opierać się na systematycznej pracy w trzech perspektywach czasowych: krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Mogą one przybierać różną formę: promocji, reklamy lub public relations. Profesjonalna i przynosząca efekty kampania powinna zawierać wszystkie trzy elementy. Promocja polega na przekazywaniu klientom informacji, że dana usługa czy produkt spełni ich oczekiwania. Reklama z kolei to wysyłanie opłaconych komunikatów na temat swojej działalności. Na rynku dostępne są obecnie różne rodzaje reklamy, które należy wybrać w zależności od potrzeb. Może to być reklama prasowa (artykuły sponsorowane, informatory, ogłoszenia), drukowana (ulotki, foldery, katalogi), outdoorowa (billboard, afisz, reklamy na środkach komunikacji, sklepach itd.), audiowizualna (np. programy sponsorowane). Natomiast public relations jest to kompleksowe działanie, polegające na budowaniu w oczach klientów pozytywnego wizerunku firmy, poprzez szerzenie pozytywnych opinii na temat jej produktów czy usług.

Jak zdobyć dobrego pracownika

Jak zdobyć dobrego pracownika

Prowadzenie firmy wiąże się często z koniecznością zatrudnienia pracowników. Jeśli właściciel zdecyduje przeprowadzić rekrutację na dane stanowisko pracy musi pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze stworzyć przykładowy profil osoby, która spełni wszystkie wymagania. Wystarczy opisać cechy charakteru, które na danym stanowisku będą przydatne, zdolności psychofizyczne, poziom wykształcenia, ewentualne doświadczenie zawodowe. Stworzenie takiego profilu pomoże w znalezieniu odpowiedniej osoby. Po drugie przygotować ofertę pracy. Powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje, które zachęcą poszukujących pracy do złożenia swoich dokumentów aplikacyjnych. Ściślej rzecz ujmując oferta musi zawierać zakres obowiązków oraz przywileje z tytułu wykonywanej pracy – wynagrodzenie, rodzaj umowy, dodatkowe premie motywacyjne, bonusy od wyników pracy, możliwość rozwoju zawodowego czy awansu. Oferta nie powinna jednak zawierać zbyt dużo detali – szczegóły można przekazać tylko nielicznym na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli pracodawca chce sprawdzić kandydatów – ich umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy – może poprosić o wykonanie zadania kwalifikacyjnego. To rozwiązanie często rozwiewa wszelkie wątpliwości i daje gwarancje na to, że rekrut będzie w stanie podołać wymogom. W poszukiwaniu nowego pracownika należy być przede wszystkim cierpliwym i stanowczym.

Wszystko o spółce cywilnej

Wszystko o spółce cywilnej

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej . Jako jedyna ze spółek nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są natomiast poszczególni wspólnicy. Obecnie spółki cywilne nie mają prawa posiadania firmy. Zamiast tego wspólnicy muszą ujawniać swoje nazwiska w ramach działalności w spółce. Aby wspólnicy mogli występować pod wspólna nazwą, każdy musi podać ją w swoim zgłoszeniu za własną. Oznacza to, że każdy z nich musi mieć odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka ma natomiast swój numer NIP i REGON. Jest ona umową zawierana pomiędzy wspólnikami dla osiągnięcia założonego przez nich wspólnego celu gospodarczego. Przedmiotem takich praw i obowiązków nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, którzy mogą zaciągać zobowiązywać i nabywać prawa. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Osobisty charakter spółki wiąże się również z tym, że każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki, prowadzenia jej spraw, a także do równego udziału w zyskach lub stratach spółki. Jest więc spółką, która wymaga dużego zaufania po pozostałych wspólników, dlatego przed jej założeniem należy im się lepiej przyjrzeć. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej, ale nie ma obowiązku zachowania formy aktu notarialnego. Umowę spółki cywilnej zawierają wspólnicy.

Pieczątki – niezbędne każdej firmie

Pieczątki – niezbędne każdej firmie

Jednym z pierwszych kroków, jakie powinieneś podjąć przy rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej jest wyrobienie sobie pieczęci firmowej. Na niej powinny się znaleźć nazwa i adres firmy, jej REGON, NIP oraz dane – imię i nazwisko właściciela. Jest Ci ona niezbędna do prowadzenia firmy, bo to właśnie pieczęcią podłużną, będziesz sygnować faktury czy rachunki wystawiane kontrahentom. Pieczęcią firmową będziesz też podbijać i uwierzytelniać dokumenty np. zaświadczenia o przepracowanym okresie pracownika i wszelakie podpisywane umowy– z pracownikami, dostawcami, producentami półfabrykatów, nowymi wspólnikami. Słowem: żadna firma nie obędzie się bez pieczęci firmowej, podobnie jak bez konta bankowego. Koszt wyrobienia pieczęci firmowej jest niewielki – to około 30-40 zł, warto, więc wyrobić od razu, co najmniej dwie, na wypadek gdyby jedna się popsuła. Teraz można nawet kupić niewielkie pieczątki kieszonkowe, też bardzo tanie. Czy to już wszystkie potrzebne Ci pieczątki? Jeśli Twoja działalność wiąże się w jakiś sposób z wysyłaniem dużej ilości listów i przesyłek, warto też zainwestować w pieczątki typowo pocztowe, np. z napisem „PRIORYTET”, albo „POLECONY” lub podstawową informującą o tym, że przesyłka nie podlega dalszej opłacie, gdyż jest wysyła na zasadach umowy z Pocztą.

Narzędzia public relations

Narzędzia public relations

Stworzenie pozytywnego wizerunku firmy wymaga podjęcia wielu działań, niekoniecznie jednak muszą być to działania wymagające dużych nakładów finansowych. Istnieje wiele możliwości oddziaływania na potencjalnych klientów, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane nawet przez małe firmy. Jedną z nich jest aktywność w Internecie, polegająca m.in. na prowadzeniu strony internetowej, ale także udzielaniu się na portalach społecznościowych. Można także wysyłać do potencjalnych klientów newslettery i elektroniczne magazyny. Ważna jest także obecność w innych mediach, np. udzielanie wywiadów i informacji prasowych, organizowanie konferencji itd. Nieco więcej zachodu i nakładów finansowych wymaga organizowanie imprez, sponsoring czy konkursy z nagrodami. Ważna jest dobra współpraca z dziennikarzami, to znaczy informowanie ich o swoich działaniach typu wprowadzenie nowego produktu czy usługi lub planowanie imprezy promocyjnej, co może się przyczynić do zamieszczenia tekstu o danej firmie chociażby w lokalnej gazecie. Można także samemu wysłać tekst do jakieś gazety z nadzieją, że zainspiruje on dziennikarzy do zainteresowania daną firmą. Po nawiązaniu kontaktów z lokalnymi mediami należy śledzić teksty dotyczące swojej branży i próbować zaistnieć w roli eksperta np. jako autor komentarza.

Racjonalna organizacja pracy

Racjonalna organizacja pracy

Dobra organizacja pracy umożliwia osiągnięcie celów. Dzięki niej firma funkcjonuje prawidłowo, każdy zna swoje obowiązki i zobowiązania wobec pracodawcy. Podział pracy prowadzi zasadniczo do specjalizacji, która jest źródłem profesjonalizmu. Pozwala to pracownikom na doskonalenie swoich umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Aby zadania były wykonane w odpowiednim czasie i z zadowalającym rezultatem należy przestrzegać pięć zasad racjonalnej organizacji pracy. Zasada pierwsza wiąże się z racjonalnym gospodarowaniem. Łączy w sobie zasadę optymalnego efektu – która polega na takim organizowaniu pracy by w ramach posiadanych środków osiągnąć efekt w postaci zadowalających wyników – oraz zasadę minimalizacji nakładów. Czyli przy użyciu najmniejszej ilości środków osiągnąć z góry nakreślony cel. Drugą jest złota zasada podziału pracy, dzięki której wzrasta wydajność pracy i samodoskonalenie się pracowników. Zasada harmonizacji pracy skupia się wokół czasowej synchronizacji ze sobą poszczególnych czynności w celu uniknięcia postojów opóźniających wykonanie zlecenia. Czwarta jest zasada koncentracji, której celem jest zgrupowanie w ramach jednej komórki organizacyjnej jednorodnych czynności. Piąta w kolejności to zasada ciągłości i rytmiczności pracy, która zapewni pracę w stałym tempie. Tak zorganizowana praca z pewnością da zaskakująco dobre wyniki jakościowe i ilościowe.

Reklama firmy w gazecie

Reklama firmy w gazecie

Jednym ze sposobów na reklamę swojego przedsiębiorstwa, jest umieszczenie reklamy w gazecie lub w czasopiśmie. Obecnie jest to coraz mniej popularny sposób na reklamowanie swojej firmy, gdyż prasa drukowana powoli znika z rynku. Prasa drukowana znika, gdyż nie ma możliwości konkurować z siecią internetową ani z telewizją. Szczególnie ten pierwszy środek masowego przekazu wyraźnie dominuje nad prasą, a to ze względu na szybkość w podawaniu informacji oraz ich aktualizowanie, co w przypadku prasy jest bardzo skopiowane i zabiera cenny czas. Reklamowanie przedsiębiorstw po gazetach działa w ten sposób, że przedsiębiorca wysyła tekst swojego ogłoszenia do danej gazety, a ta po pewnym czasie drukuje go. Należy przy tym wnieść drobną opłatę. Opłata ta zależy od gazety lub czasopisma, ale przeważnie nie jest wysoka. Niekiedy są gazety, które nie pobierają opłat za umieszczanie ogłoszeń na swoich łamach. Takie gazety żyją z reklam. Są to specjalne gazety ogłoszeniowe, w których umieszcza się tylko anonse. Obecnie jest ludzie coraz rzadziej decydują się na ogłoszenia w prasie, gdyż nie jest to zbyt skuteczny sposób na reklamowanie swojej firmy. Coraz mniej ludzi kupuje i czyta gazety, dlatego ludzie szukają innych metod reklamy. Kiedyś prasa drukowana miała duże znaczenie, obecnie jednak tak nie jest.

Przypnij swój rower

Przypnij swój rower

Wiele osób, które jeździ na rowerach zapewne boryka się z faktem, gdzie je zostawić na chwilę kiedy chcą iść coś zjeść czy po prostu wejść do sklepu. Muszą wtedy przypiąć rower. Jednak problemem jest, kiedy ktoś przypnie bardzo podobny rower do naszego, podobnym zamkiem. Rowem w przeciwieństwie do samochodu nie ma alarmu, dlatego trudno jest poznań, który to akurat nasz. Pomyłki zdarzają się bardzo rzadko, jednak występują, dlatego warto ich uniknąć i zaoszczędzić trochę czasu. Zaczęłam projektować zapięcia do rowerów, które klient może sam zamówić. Może wybrać odpowiedni kolor, wzór czy też długość. Ja robię wszystko tak jak on sobie zażyczy i wysyłam przesyłkę z zapięciem do roweru. Widziałam już na mieście moje projekty. Moje zapięcia bardzo łatwo się skręcają i można je później przywiesić na ramę, tworzą wtedy ładną dekorację, która ozdabia rower. Dlatego stają się charakterystyczne a ja wiem ile osób korzysta z mojego pomysłu. Każde zapięcie projektowane i robione jest indywidualnie, dlatego wybierając taki sam wzór jak poprzednik, nie ma możliwości aby był identyczny. Zawsze będzie się czymś różnił. Ceny są bardzo niskie, dlatego każdy może pozwolić sobie na takie zapięcie. Dodatkowo projektowane są z materiałów, które nie pomagają złodzieja w ich przecięciu, dlatego nasz rower zawsze jest bezpieczny.