Monthly Archives: Listopad 2015

Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem zysków. A zysk jest dodatnim wynikiem owej działalności, który stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeśli firma przynosi zyski, jest dochodowa a koszty są na niskim poziomie. Jeśli firma przynosi straty oznacza to, że wynik finansowy firmy jest ujemny. Wyróżnić można dwa źródła rejestrowania przychodów. Pierwszym jest przychód ze sprzedaży: wyrobów, towarów, usług i materiałów oraz składników majątku trwałego. Drugim źródłem są udziały w innych jednostkach i odsetki od środków pieniężnych w banku oraz udzielonych pożyczek. Koszty uzyskania przychodu powstają na drodze wytwarzania, produkowania sprzedawanych wyrobów i usług. Te koszty tworzy grupa wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Zaliczyć do niej można wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu nabyte przez przedsiębiorstwo w celu dalszej obróbki. Dużym procentem kosztów łącznych są koszty osobowe związane z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, płaceniem składek, ubezpieczeń itp. Do comiesięcznych wydatków zalicza się czynsz za lokal, opłata rachunków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem firmy, wyposażenie, programy, technologie. Kolejną częścią kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo są koszty finansowe związane z należnościami wobec banków i pozostałych kredytodawców (prowizje, odsetki, opłaty bankowe).

Internetowy pamiętnik pomoże dorobić

Internetowy pamiętnik pomoże dorobić

Każdy kto posiada internet i trochę wolnego czasu może bez problemu założyć internetowy pamiętnik, blog. Nie trzeba posiadać do tego ani gotówki ani specjalnych sprzętów. Wystarczy tylko komputer czy telefon, internet a dodatkowo jeszcze pomysł i trochę wolnego czasu. Jeśli to wszystko posiadamy, na darmowej platformie możemy założyć blog, czyli pamiętnik. Coraz bardziej popularne są blogi modowe, kulinarne i kosmetyczne. Mówi się, że blog to w dzisiejszych czasach świetny pomysł na biznes. Są to jednak trochę przesadzone słowa, chyba, że nasz blog należy do jednych z najbardziej popularnych w kraju, wtedy możemy zarobić naprawdę dużo. Na blogu, który ma średnie wyświetlenia dodatkowo jeszcze kilkaset komentarzy, możemy dorobić i pozwolić sobie na niewielkie wpływy, wynikające z prowadzenia internetowego pamiętnika. Firmy bardzo chętnie współpracują z blogerami, dzięki temu mają prawie darmową reklamę. Dzięki tego, że oferują blogerom kilka prezentów czy też nieduże kwoty, bloger ma obowiązek napisać o firmie dobry komentarz i przedstawić ją swoim odbiorcom. Dzięki temu zarówno firmy jak i blog ma więcej odbiorców. Dodatkowo wpływy pojawiające się na koncie mogą również być wpływami z reklam, jakie mogą znajdować się na blogu. Reklamowanie bloga może odbywać się na wiele sposobów. Jeśli już nasz blog jest popularny możemy na nim skorzystać, jednak nie powinniśmy zapominać, że jest to coś naszego i powinno być prowadzone na naszych zasadach.

Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania firmy

Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania firmy

Klasyfikowanie jednostek prowadzących działalność gospodarcza polega na zaliczeniu ich do sektora publicznego lub prywatnego zgodnie z dominującą formą własności. Przedsiębiorstwa będące własnością prywatną realizują cele ekonomiczne, w tym przede wszystkim dążenie do osiągnięcia zysku i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, oraz funkcjonują na zasadzie samofinansowania działalności. Przedsiębiorstwa własności publicznej obejmują działalność rządu i samorządów lokalnych. Realizują cele publiczne i społeczne, a są finansowane z funduszy publicznych. Jednak część przedsiębiorców własności publicznej realizują cele ekonomiczne i funkcjonuje na zasadach samofinansowania, czyli podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne. Główne typy własności prywatnej to: własność kapitalistyczna, która występuje gdy prywatni właściciele środków produkcji prowadzą przy pomocy pracowników najemnych działalność gospodarczą w celu osiągania zysku; własność drobnotowarowa, która zasoby skupione w niewielkich przedsiębiorstwach funkcjonujących dzięki własnej pracy właściciela lub całej rodziny. Przykładami tej formy własności są gospodarstwa rolne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, w tym prowadzące działalność hotelarską. Ostatnim typem własności prywatnej jest własność pracownicza. Występuje ona wtedy, kiedy środki produkcji danego przedsiębiorstwa należą do zatrudnionych w nim pracowników.

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Własny biznes to nie lada wyzwanie. Wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i koniecznością posiadania zdolności planowania, przewidywania, kalkulowania. Jak mówi dobrze znane przysłowie, najtrudniejszy bywa pierwszy krok. Nie inaczej jest z biznesem. Najtrudniej jest wejść na rynek, zdobyć go, pozyskać klientów. Bowiem gdy wszystko już w miarę dobrze funkcjonuje, interes nierzadko, mówiąc kolokwialnie, kręci się sam. Ale zanim to nastąpi, należy dołożyć wszelkich starań, aby nasz własny biznes nie okazał się przysłowiową klapą.  Na początku należy zadbać o to, aby jak największa grupa osób dowiedziała się o tym, że zdecydowaliśmy się otworzyć swój własny biznes i nie trzeba w tym miejscu chyba wyjaśniać dlaczego. To bowiem oczywiste, chcemy pozyskać zainteresowanych, klientów. Możemy przekazywać tę informację tak zwaną pocztą pantoflową lub też organizując profesjonalne reklamy, typu ulotki, ogłoszenia, plakaty. Kwestia wyboru należy do nas. Ważne jest, aby zachęcić klientów do ponownego korzystania z usług, jakie im oferujemy. Jeśli jest to nasz własny biznes, sami musimy o wszystko zadbać. Jeśli mamy taką możliwość, warto zadbać o wszelkiego rodzaju promocje, zniżki dla stałych klientów, super okazje. To wszystko naprawdę przyciąga. Warto o to zadbać, aby interes się rozwijał.