Monthly Archives: Październik 2015

Ocenianie pracowników w firmie

Ocenianie pracowników w firmie

Ocenianie jest integralną częścią pracy przedsiębiorcy we własnej firmie, czy działającego w jego imieniu menadżera, a także jest nieodłącznym elementem przy wykonywaniu wszystkich czynności składających się na proces zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Ocenianie jest to bowiem wyrażanie w formie ustnej lub pisemnej osądu o danej osobie, wartościowanie zachowania, postaw, cech osobowości i efektów pracy zatrudnionych. W procesie oceniania osiągane są cele organizacyjne oraz psychospołeczne. Cel organizacyjny oceniania to uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych dotyczących zatrudnienia pracownika, jego zwolnienia, planowania kariery zawodowej, ustalenia potrzeb szkoleniowych, a także nałożenia kar. Cel psychospołeczny wprowadza się do kształtowania postaw i zachowania pracowników przez regularne dostarczanie im informacji o ich osiągnięciach, niepowodzeniach oraz szansach rozwoju zawodowego. Ludzie oczekują, że zostaną dostrzeżeni przez kierownika, a ich zaangażowanie w sprawy organizacji – docenione. Należy także pamiętać, że zaniechanie oceniania tez jest formą oceniania i rodzi określone skutki. Oceniając, a następnie wzmacniając pozytywne zachowania, kierownicy przyczyniają się do kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich i budowania efektywnej kultury organizacji. Uznaje się, że najwłaściwszym i najskuteczniejszym sposobem korygowania i utrwalania pożądanego sposobu funkcjonowania ludzi w firmie jest ocenianie. Aby ocenianie spełniało swoją rolę, musi stanowić pewien system, w którym zaistnieje wspólnota.

Nieuczciwi kontrahenci

Nieuczciwi kontrahenci

Niestety mimo naszych szczerych chęci, a nawet dużej ostrożności w prowadzeniu firmy, nawiązywaniu stosunków handlowych z klientami i kontrahentami, czasem przytrafią nam się nieuczciwi współpracownicy. Jak się przed tym chronić? Wybierać najlepiej takich, którzy są sprawdzeni, działają na rynku już od wielu lat, sprawdzaj oferty w Internecie. Możesz też prosić o referencje, jeśli to Ty masz ten komfort, że możesz tego oczekiwać, bo to z Tobą chcą nawiązać kontakty biznesowe. Przypuśćmy jednak, że już zdarzyło trafić nam na oszusta, który np. pobrał pieniądze za towar, ale go nie zrealizował. Przede wszystkim, najpierw próbuj wyjaśnić sytuację. Może się okazać, że to przelew od Ciebie utknął w jakiś sposób, albo z jakiegoś powodu został niezrealizowany. Jeśli masz pewność, że kontrahent otrzymał pieniądze, wydrukuj sobie i zachowaj, (najlepiej też skseruj) dowód Twojej wpłaty. Skontaktuj się z kontrahentem i spróbuj wyjaśnić sprawę, daj mu kilka dni na rozwiązanie sytuacji. Jeśli jednak uparcie się nie wywiązuje, albo nawet nie można się z nim skontaktować, zostaw mu na mailu/ wyślij SMS-em zawiadomienie, że w ciągu najbliższych 48 godzin zgłosisz sprawę do wyjaśnienia na policji. Być może wtedy pogróżka poskutkuje, jeśli nie, naprawdę zgłoś sprawę na policję, a nawet do sądu.

Proces zatrudniania pracowników

Proces zatrudniania pracowników

W procesie zatrudniania pracowników możemy wyróżnić kilka faz. Pierwszą czynnością jest między innymi ustalenie potrzeb kadrowych firmy. Ważne jest to, aby wiedzieć, czy na każdym stanowisku pracuje odpowiednia liczba pracowników, a także to, czy posiadają oni odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu kontrolowaniu, możemy dojść do wniosku, czy potrzebni są nam nowi pracownicy, czy też musimy niektórych zwolnić. Drugą czynnością, którą należy opracować jest opracowanie opisu stanowisk w firmie. Opis taki powinien zawierać szczegółowe informacje w zakresie wyposażenia w narzędzia pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także powinien uwzględniać wymagania kwalifikacyjne i fizyczne pracowników. Jeżeli okaże się, że potrzebni są nam pracownicy, musimy sformułować ofertę zatrudnienia. Powinno się w niej znaleźć informacje o branży i lokalizacji firmy, opis wolnego stanowiska pracy, wymagania, warunki zatrudniania, a także informacje o sposobie rekrutacji. Na pewno po jakimś czasie zaczną wpływać do firmy osoby, które wykazują chęć zatrudnienia. W tym etapie należy selekcja i wybór pracowników. Ta selekcja polega na porównaniu rzeczywistych predyspozycji kandydatów z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Zanim jednak zaproponujemy współpracę z daną osobą, niezbędne jest poinformowanie go, na jakich warunkach pracy będzie on pracował, tzn. jaką umowę podpisze, a także to, ile będzie wynosić stawka godzinowa lub ogólnie wynagrodzenie. Te warunki muszę być zgodne z wymaganiami zarówno pracodawcy, jak i pracownika.