Monthly Archives: Wrzesień 2015

Jak wykorzystać coaching w swojej firmie

Jak wykorzystać coaching w swojej firmie

Prowadząc firmę przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Są one związane z prawidłowym podejmowaniem decyzji, przepływem informacji wewnątrz firmy, scalaniem grupy pracowników. Firma to nie tylko papierki, produkty czy świadczone usługi. Firma to przede wszystkim ludzie. Zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest pomoc osób trzecich, które będą w stanie spojrzeć na firmę i działalność trzeźwym okiem. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy coacha. Kto to taki? To osoba z zewnątrz, która będąc specjalistą pomoże rozwikłać piętrzące się problemy. Dotyczyć one mogą wielu obszarów – planowania produkcji, dystrybucji itp. a przede wszystkim pomoże usprawnić relacje między ludźmi. Wiele problemów w firmie bierze się z niedopowiedzeń, niedbałości czy zwykłej ludzkiej złośliwości. Zadaniem coacha jest wypracowanie takiej współpracy między pracownikami i osobami kierującymi aby praca w firmie była zespołowa i przemyślana. Taki trener uczy sprawnej komunikacji, realnej oceny swoich sił i możliwości, pozytywnego myślenia, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z coachem może przynieść zadowalające efekty ponieważ jest aktywną formą wsparcia pracowników i szefów. Zastosowanie takiego rozwiązania okazuje się przydatne gdyż poznaje się potrzeby osób tworzących firmę. Komunikacja jest podstawą sprawnego prowadzenia firmy i kontrolowania efektów pracy.

Miejsce na biznes

Miejsce na biznes

Zdecydowaliśmy się otworzyć własny biznes. Brzmi pięknie i co najmniej zachęcająco. Jednak nie wolno zapominać o odpowiednim podejściu do sprawy. Jednym z dość istotnych czynników wpływających na dobre funkcjonowanie naszego biznesu jest odpowiednia lokalizacja. Od zawsze wiadomo, że od miejsca, w którym będziemy prowadzić nasz interes zależy naprawdę bardzo wiele. Może nie jest to aż tak bardzo istotne, jeśli mowa o korporacjach, magazynach, czy zakładach typu warsztaty i hurtownie, jednak gdy mowa o branżach typu gastronomia, usługi oraz sklepy z artykułami codziennego użytku, lokalizacja staje na jednym z pierwszych miejsc. A przyczyny tego są niemal oczywiste. Jeśli nasz sklep, biuro, czy restauracja będą mieściły się w dobrym punkcie, łatwiej pozyskamy klientów. A jako osoby prowadzące własny biznes, musimy o takich rzeczach pamiętać i mieć je na uwadze.  Kiedy ulokujemy swój interes  na przykład w miejscu, w którym każdego dnia pojawia się bardzo dużo ludzi, możemy mieć większą pewność co do tego, że odwiedzi nas większa ilość gości Do tego zawsze warto przyciągać klientów dodatkowymi atrakcjami. Oczywistą sprawą w tej sytuacji jest estetyka miejsca, które otwieramy do użytku publicznego. Dziś zwraca się na to naprawdę bardzo dużo uwagi.  Warto zachęcać do odwiedzania poprzez użycie nowoczesnych stylizacji dotyczących wystroju wnętrz. To bardzo przyciąga uwagę i zainteresowanie.

Jak napisać biznesplan

Jak napisać biznesplan

Częstym warunkiem otrzymania dofinansowania na założenie firmy z różnych instytucji jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu. Pisanie tego typu dokumentu pozwala na dokładne przemyślenie planowanego profilu działalności firmy, a także na wstępne oszacowanie zysków i ryzyka. Pierwszym krokiem przy przygotowywaniu tego typu dokumentu powinno być zebranie wszystkich niezbędnych informacji, w tym o zapotrzebowaniu na dany produkt czy usługę, cenach oferowanych przez innych przedsiębiorców, a także kosztach inwestycyjnych. Następnie należy szczegółowo opisać planowane przedsięwzięcie, uwzględniając takie elementy, jak nazwa firmy, charakter jej działania, planowane rozpoczęcie działalności, siedziba, oferowane produkty lub usługi, zasoby ludzkie i finansowe, analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Kolejną rzeczą jest dokładny opis oferowanych usług i produktów, analiza grupy potencjalnych nabywców i oferty konkurencji oraz oszacowanie popytu i sprzedaży. Czwartym elementem jest harmonogram wprowadzenia biznesplanu w życie, uwzględniający terminy i koszty poszczególnych działań. Dobrze napisany biznesplan powinien zawierać tylko najistotniejsze uwagi dotyczące funkcjonowania przyszłej firmy. Zawarte w nim informacje muszą być konkretne i odpowiednio uzasadnione.

Działalność usługowa firmy

Działalność usługowa firmy

W przedsiębiorstwie usługowym można jednocześnie wykonywać usługi oraz produkować lub magazynować towary. Jednak działalność usługowa przede wszystkim polega na wykonywaniu czynności które zaspokajają potrzeby ludzkie. Cecha charakterystyczna usług jest to, że jej rezultaty nie przyjmują w zasadzie postaci rzeczowej więc nie stwarzają bezpośrednio nowych dóbr. W działalności usługowej na pierwszym miejscu stawiane jest komfort i wygoda klientów, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Ponadto w wypadku prowadzenia działalności usługowej szczególnie ważna szczególnie ważna jest lokalizacja, plan funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej i jakość świadczonych usług oraz wykonywanej pracy. Prowadzenie działalności usługowej wymaga zatem uwzględnienia specyfiki potrzeb ludzkich i ich złożonego charakteru, wynikających między innymi z nieograniczoności ich w liczbie, czasie i przestrzeni, ograniczonych możliwości zaspokojenia potrzeb, różnic w intensywności ujawniania się poszczególnych grup potrzeb, ich komplementarności, niewielkiej substytucyjności potrzeb ich kolejności ujawniania się, zaczynając od najniższego rzędu, a kończąc na zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu. Ważnym zagadnieniem w prowadzeniu takiej działalności jest jakość świadczonych usług. Zależy ona przede wszystkim od oczekiwań klienta, a jego satysfakcja z usługi jest gwarancją sukcesu naszej firmy.

Czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy

Czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by powiększać swoje zyski. Jest to możliwe dzięki pomnażaniu umiejętności potrzebnych do właściwego wykonywania pracy. Bez względu na to, czy prace te wykonuje się samemu czy zatrudnia w tym celu pracowników należy zadbać o wysoki poziom jakości i wydajności. Te dwa elementy mają ogromny i decydujący wpływ na efekt końcowy. Aby móc pracować wydajnie, zachowując wszelkie normy jakościowe i bezpieczeństwa należy stworzyć w odpowiedni sposób miejsce pracy. Pracodawca może to uczynić wykorzystując kilka czynników, które mają znaczący wpływ na podniesienie wydajności pracy. Przede wszystkim musi zadbać o nieustanny rozwój firmy poprzez zastosowanie nowych technologii. Postęp techniczny (zakup nowych maszyn, urządzeń, programów) w firmie będzie zwiększał konkurencyjność wobec innych firm o podobnym profilu działalności. Drugim ważnym czynnikiem jest dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kursy i szkolenia są mądrym i owocnym rozwiązaniem. Trzecim równie ważnym czynnikiem są warunki w pracy. Tworzą je bodźce ekonomiczne czyli wysokość wynagrodzeń, możliwość dostania podwyżki, nagrody pieniężnej czy premii a także kary pieniężnej za nie wykonanie zadania. Na warunki w pracy składają się bodźce pozaekonomicznego zainteresowania. Dotyczą one atmosfery w pracy, sposobu motywowania (nagradzanie, karanie), satysfakcja z wykonywanej pracy, rozwój zawodowy i osobisty. Elementem scalającym wyżej wymienione czynniki jest racjonalna organizacja pracy.

Założenie własnej firmy

Założenie własnej firmy

Sytuacja na rynku pracy skłania coraz większą grupę ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej. Wbrew pozorom, założenie własnego biznesu nie jest ani skomplikowane, ani kosztowne, jak mogłoby się to na początku wydawać. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu rejestracji przedsiębiorców, czas oczekiwania na zarejestrowanie własnej firmy spadł do niezbędnego minimum, przy mało skomplikowanych formach działalności gospodarczej pod względem formalno-prawnym czas oczekiwania, to nie więcej niż kilka godzin. Składając elektroniczny wniosek o wpisanie na listę przedsiębiorców, jednocześnie zgłaszamy chęć wpisania naszej osoby do zakładu ubezpieczeń społecznych, jako przedsiębiorca, oraz do urzędu skarbowego, jako pełnoprawnego płatnika. Widać, że obecnie można założyć własną firmę bez konieczności wychodzenia z domu. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji, lepiej jest poradzić się wykwalifikowanej osoby w tym kierunku, jak na przykład doradcy biznesowego. Przed ostateczną decyzją o założeniu działalności gospodarczej warto również rozeznać się w sytuacji panującej w wybranej przez nas branży, by mieć świadomość, czy w ogóle jest, jakakolwiek szansa na przebicie się, i kiedy będziemy mogli oczekiwać na pierwsze z prowadzonej firmy. Warto również wiedzieć, gdzie szukać pomocy w poszukiwaniu kapitału.

Dla pewności – ubezpiecz swoją firmę

Dla pewności – ubezpiecz swoją firmę

Założyłeś już swoją firmę? Odbyłeś także tradycyjną wycieczkę do ZUS-u, w celu ubezpieczenia siebie, twojego wspólnika lub pracowników? Zastanów się czy nie warto odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub jakąkolwiek inną placówkę ubezpieczeniową ponownie. Nikt nie lubi płacić składek ubezpieczeniowych, jednak wypadki chodzą po ludziach i w razie jakiegoś zdarzenia losowego nie dostałbyś nawet złotówki. Ubezpieczenie ma na celu zmniejszenie ryzyka strat np. Spowodowanych podczas włamania. Można wyliczyć takie rodzaje ubezpieczeń jak: od zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej lub kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich firm. Decyzja zależy od Ciebie, jednak, jeśli lokal, w którym prowadzisz działalność znajduje się w, nieciekawej okolicy” albo w miejscu, które jest bardzo ruchliwe, zwłaszcza nocą (np. w pobliżu klubu muzycznego, do którego często chodzą młodzi) lepiej nie ryzykuj, w takiej sytuacji ryzyko włamania się zwiększa. Możesz oczywiście zatrudnić ochroniarza, ale ubezpieczenie jest chyba tańsze. Z kolei, jeśli np. Twój lokal użytkowy znajduje się w pobliżu rzeki, jeziora lub jakiegoś innego akwenu wodnego warto pomyśleć o ubezpieczeniem, które zabezpieczy cię przed skutkami ewentualnego zalania i powodzi, które przecież w Polsce nie są niczym nadzwyczajnym.

Zarób na gotowaniu

Zarób na gotowaniu

Teraz gotowaniem pasjonują się prawie wszyscy. Szczególnie w większych miastach jest ono bardzo popularne. Jest to tym samym bardzo dobry sposób na własny biznes i zarobienie pieniędzy. Swoją firmę jest bardzo łatwo założyć, jednak trudniej z pomysłem, który będzie mógł zagwarantować dobry dochód i pracę na lata. Bardzo dobrym pomysłem zatem będzie otworzenie firmy cateringowej, szczególnie jeśli sami potrafimy dobrze gotować a dodatkowo mamy znajomych, którzy robią to równie dobrze jak my. Będziemy mogli wtedy założyć firmę i pracować z fajnymi ludźmi. Bardzo popularne są również małe kawiarenki z babeczkami inaczej zwanymi cupcake. Jednak nie są one aż tak popularne w małych miasteczkach. Ludzie, którzy w nich mieszkają chcą ich próbować a do dużych miast nie mają okazji się wybrać. Dlatego świetnym pomysłem jest otworzenie małej kawiarenki z babeczkami w małym miasteczku. Bardzo dobrym pomysłem jest także otworzenie małego baru z domowym jedzeniem, ze szczególnym nastawieniem na bar dla studentów. Zatem jeśli chcemy otworzyć własną firmę a dodatkowo potrafimy dobrze gotować lub piec, powinniśmy pomyśleć o otworzeniu lokalu gastronomicznego. Jeśli kuchnia i wyroby będą smakowały gościom, możemy mieć pewność, że polecą oni je innym osobą. Zyskamy wtedy nie tylko stałych klientów ale także i nowych. Nasz lokal będzie miał zainteresowanie a my będziemy mogli rozwijać swoją firmę.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło stanowi jeden z rodzajów tzw. zatrudnienia niepracowniczego, bowiem w rozumieniu prawa pracy osoba świadcząca pracę, nie jest pracownikiem. Zawierana jest ona między zobowiązującym się wykonać określone dzieło a zamawiającym je, który deklaruje, że uiści odpowiednie wynagrodzenie. Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko świadczonych usług, np. koszty nieudanych prób, zepsutego materiału. Nie jest on jednak w niczym zależny od zamawiającego, nie podlega jego kierownictwu, swobodnie dysponuje swoim czasem, a także samodzielnie decyduje o sposobie wykonania dzieła. Przykładami o umowie o dzieło jest na przykład umowa o uszycie ubrania, namalowanie obrazu, napisanie utworu literackiego, naprawę obuwia, a także pomalowanie mieszkania. Umowa ta jest zawsze odpłatna. Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie zdefiniowane w umowie w sposób bezpośredni, a także przez określenie podstaw do jego obliczenia lub według zestawienia planowanych prac i przewidzianych kosztów. Uiszczenie wynagrodzenia następuje po wykonaniu dzieła chyba, że w umowie występuje inny termin zapłaty. Ponadto, przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wady dzieła, jak i niezgodność dzieła z umową. Zamawiający może domagać się usunięcia wady, a w przypadku kiedy wady nie da się usunąć, zamawiający może odstąpić od umowy, o ile wady są istotne.