Monthly Archives: Sierpień 2015

Plusy i minusy podejmowania działalności gospodarczej

Plusy i minusy podejmowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim powinien ustalić to, jaki rodzaj działalności ma zamiar prowadzić, musi rozważyć, czy prowadzić działalność w formie spółki. Powinien też wziąć pod uwagę wymagania, które ustanowił ustawodawca np. chcąc prowadzić działalność określonego rodzaju, może być zobowiązany do posiadania odpowiednich kwalifikacji (np. aby być lekarzem, trzeba mieć wykształcenie medyczne). Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzależnione od uzyskania koncesji, zezwolenia lub też licencji. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą samodzielnie zdany jest wyłącznie na siebie. Zaletą jest to, że odpowiada on sam za to, co zrobi i nie musi dzielić się swoimi zyskami. Wadą jest natomiast to, że nie może z nikim podzielić się ewentualnymi stratami. Mocnymi stronami samodzielnego prowadzenia firmy są: łatwość założenia i likwidacji działalności, znacznie niższe koszty założenia firmy niż w przypadku spółek oraz to że przedsiębiorca sam bierze odpowiedzialność za swoje czyny i nie musi się nikogo pytać o zgodę. Słabymi stronami mogą okazać się jednak ograniczenia w rozwoju firmy, a także to, że właściciel ponosi pełną odpowiedzialność, np. w przypadku zobowiązań podatkowych odpowiada on całym swoim majątkiem.

Sam sobie szefem

Sam sobie szefem

Ni raz i nie dwa z pewnością przez głowę niejednego z nas przechodziła myśl dotycząca tego, jak wspaniale byłoby być swoim własnym szefem i prowadzić swój własny biznes. Często tak właśnie myślimy. Wydaje się, iż kiedy sami prowadzimy interes i nie mamy nad swoją głową nikogo wyżej w hierarchii, możemy czuc się jak w raju. Nikt nie będzie nam mówił co, jak i na kiedy powinniśmy zrobić, nikt nie skarci nas za spóźnienie do pracy. Jednak czy aby na pewno tak to właśnie wygląda? W tym miejscu należałoby wprowadzić odrobinę sprostowania . To, że prowadzimy własny biznes i jesteśmy sobie szefem, wcale nie oznacza, że wolno nam robić to, co tylko chcemy. Owszem, teoretycznie nikt nam tego nie zabroni, jeśli jednak doprowadzimy do takich sytuacji i będą się one powtarzały,  możemy stracić bardzo wiele. W najgorszym przypadku nawet nasz interes. Kiedy bowiem zaniedbamy klientów, będziemy niesumienni i niesłowni, ci odwrócą się od nas, gdyż maja do tego prawo, a dodatkowo pewne jest, iż uda im się znaleźć innego usługodawcę o tym samym profilu, który spełni ich oczekiwania. Tak więc , będąc samemu sobie sterem i okrętem, nie wolno zapominać o ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Dodatkowo dochodzi przecież cała masa tak zwanej pracy papierkowej, którą należy regularnie wykonywać. Obowiązków jest zatem cała masa. Przyjemności z prowadzenia interesu również.

Metody analizy ekonomicznej

Metody analizy ekonomicznej

Od stanu ekonomicznego, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo zależy jego dalszy los. Najważniejsze jest by firma przynosiła zyski, by praca w niej była satysfakcjonująca a zakres obowiązków i wynagrodzenie motywujące. Aby wszystko mieć pod kontrolą i w razie pojawienia się niebezpieczeństwa szybko zareagować, warto przeprowadzić analizę ekonomiczną. Da ona odpowiednią wiedzę na temat stanu firmy. Aby tego dokonać można wykorzystać odpowiednią dla swoich potrzeb metodę badawczą. Pierwszą jest metoda porównań. Polega na porównaniu wielkości analizowanego zjawiska ze wzorcem. Wielkość wzorca może być określona przez plany produkcyjne, normy, limity, może być porównaniem do okresu wcześniejszego lub odniesieniem do wyników osiągniętych przez firmy o podobnym profilu działalności. Drugą metodą jest metoda odchyleń. Polega na obliczaniu różnic między wielkością analizowanego zjawiska, a wielkością uznaną za wzorcową oraz określeniu przyczyn, zwłaszcza tych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Metoda podstawień zaś stosowana jest w przypadku, gdy na określone zjawisko wpływa kilka czynników. Bada się przyczynę powstawania tychże czynników i analizuje możliwości ich przeciwdziałania. Za sprawą tych metod można analizować poziom sprzedaży (jej wzrost lub spadek), kształtowanie się wysokości zarobków, poziomu ponoszonych kosztów, przyczyny powstawania braków i odpadów.

Recepta na udany biznes

Recepta na udany biznes

Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy musimy pomyśleć o tym, co czym tak naprawdę chcemy się zajmować. Jest to ważne z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że robiąc coś, co sprawia nam przyjemność, jesteśmy bardziej efektywni, a więc powstają większe szanse na to, że nasz interes może się udać. Pojawia się tutaj pytanie, czy istnieje coś takiego, jak recepta na udany biznes? Eksperci twierdzą, że tak i należy zastanowić się jak ona wygląda. Przede wszystkim każdy, kto prowadzi swoją firmę powinien maksymalizować swoje dochody. Nie ważne bowiem, czy prowadzimy firmę w Internecie, czy stacjonarnie, powinniśmy się skupić na tym, jaki przychód może nam ona przynieść. Każdy ekonomista nam powie, że im większe dochody biznes przynosi, tym lepsza jest jego przyszłość. Niezwykle ważne jest również wykonanie rozeznania zapotrzebowania na nasze produkty czy też usługi. Im większa bowiem jest lista potencjalnych klientów, tym większe mamy szanse na ich pozyskanie. Bardzo ważne i korzystne jest również trafienie na niszę na rynku. Jeśli takich firm, jak nasza na rynku jest mało, a wytwarzane, czy też sprzedawane przez nią produkty lub usługi będą chodliwe mamy ogromne szansę na to, że osiągniemy na prawdę spektakularny i długotrwały sukces, który będzie nam już zawsze przynosił znakomite dochody.

Staże dla pracowników

Staże dla pracowników

Wiele przedsiębiorstw chce zatrudnić nowych pracowników przy jak najmniejszych kosztach własnych. Jedną z takich możliwość jest zatrudnianie pracowników do firm na staże. Takie staże mogą być zorganizowane na dwa sposoby. Staż może być organizowany przez urząd pracy, znajdujący się w danym mieście. Urząd pracy podpisuje stosowną umowę z zakładem pracy, polegającą na tym, że dana firma zatrudni pracownika lub pracowników, a urząd pracy tych pracowników znajdzie. Po znalezieniu chętnych osób, urząd podpisuje z takimi ludźmi umowę stażową. Umowa stażowa polega na obowiązku świadczenia pracy dla danego zakładu, w zamian za wynagrodzenie określone w tej umowie. Stażyści korzystający ze stażu organizowanego z urzędu pracy, otrzymują zawsze to samo wynagrodzenie, określone w przepisach. Jest to niewielka kwota, która może uleć zwiększeniu, jeśli staż organizowany jest z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorstw tacy stażyści są świetnymi pracownikami, gdyż zakład pracy nic za nich nie musi płacić. Staż może być także zorganizowany przez samo przedsiębiorstwo. Wtedy jednak zakład pracy sam opłaca takiego pracownika, dlatego jest to rzadziej wykorzystywana opcja. W przypadku stażu z urzędu pracy, zakład pracy ma obowiązek zatrudnić po odbyciu stażu, stażystę na okres minimum miesiąca.

Konto firmowe dla firmy

Konto firmowe dla firmy

Konto firmowe dla firm to możliwość uzyskania rachunku bankowego na którym są trzymane firmowe pieniądze. Obecnie każda firma posiada konto ponieważ musi dokonywać co miesiąc ważnych przelewów. Ponadto łatwiej sprawdzić jakie aktualnie zobowiązania czy należności zostały dokonane. Dla firm jest przygotowanych nawet kilka kont w zależności od potrzeby. Jedno z nich służy poglądowi dla właściciela oraz po to aby mógł rozplanować przyszłe fundusze. Natomiast pozostałe mogą służyć bieżącym wydatkom. Na konto firmowe wpływają zazwyczaj spore sumy dlatego bank dzięki temu widzi firmowe obroty. Na ich podstawie może polecić kolejne ciekawe produkty bankowe ułatwiające funkcjonowanie firmy. Mogą to być kredyty, pożyczki, karty kredytowe czy też możliwości oszczędnościowe lub inwestycyjne. Największą ilość kont bankowych posiadają właściciele firm internetowych. Ich rozliczenia są głównie wykonywane przez Internet dlatego posiadanie konta jest dla nich obowiązkowe. Konto firmowe ma wiele zalet ponieważ limity wypłacania pieniędzy są znacznie większe. Założenie konta bankowe dla firm wiąże się z kilkoma formalnościami. Przede wszystkim bank musi zobaczyć dokumenty założenia firmy i je potwierdzić. Trwa to zaledwie kilka dni a przy zakładaniu konta internetowego nawet jeden dzień. Każda firma otrzymuje do konta jedną lub dwie karty na właściciela firmy.